Score moyen 3.96/5
Type ova
Status Terminé
Episodes 6
Diffusion Aug 2012 - Apr 2015